Regionaalminister andis Aino Rahulale ja Katrin Naanile tänukirja

Sisestatud: 25.02.2013

Regionaalminister Siim Kiisler andis vabariigi aastapäeva eel tänukirja mitmetele maavalitsuste ja siseministeeriumi töötajatele. Teiste hulgas said tänukirja ning hinnalise kingituse Lääne maavalitsuse töötajad maakonnaarst Aino Rahula ja maatoimingute talituse peaspetsialist Katrin Naan.

Aino Rahula sai tänukirja kauaaegse kohusetundliku töö eest Lääne maakonna tervishoiu korraldamisel. Pr Rahula on Lääne maakonna tervishoiu korraldamist juhtinud alates 1979. aastast töötades toona Haapsalu Rajooni Keskhaigla peaarsti asetäitjana. 1994. aastal asus Aino Rahula teenistusse Lääne Maavalitsusse maakonnaarsti ametikohale, kus töötas kuni 31. detsembrini 2012 a, mil esmatasandi tervishoiu korraldamine anti üle Terviseametile ja maakonnaarsti ametikoht koondati.

 

Katrin Naan sai tänukirja järjepideva, kohusetundliku ja professionaalse töö eest maareformi läbiviimisel Lääne maakonnas. Pr Naan on maavalitsuses töötanud aastast 1993. Ta on tegelenud maareformi seaduse alusel maade erastamistoimingute (ostueesõigus, vabad metsad ja põllumaad, juurdeerastamised, riigi reservamaad, kasutusvaldusega koormatud maad) ja hoonestusõiguste seadmiste protsesside eduka käivitamisega ja läbiviimisega maakonnas. Äramärkimist väärib probleemsete olukordade tulemusliku lahendamise oskus.

 

 

Kristi Erkmann

Kultuurinõunik

Lääne maavalitsus
Tel 472 5648, 528 8593

E-post Kristi.Erkmann@lmv.ee

www.laane.maavalitsus.ee

www.laanemaa.ee

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele