Kutsekeskhariduse omandanud noortel on head väljavaated tööturul

Sisestatud: 25.02.2013

Veel mõni aeg tagasi räägiti palju sellest, kui keeruline on töökogemuseta noorel leida tööd, siis praegu paistab suisa vastupidi olevat. Kõik, kel erialane kutsetunnistus käes ning kooli ajal ka töötatud-praktiseeritud, on oodatud oma värskete oskustega tööturule. Majanduslanguse mõju näib olevat möödas ja seda näitab ilmekalt ka uuring, mida viiakse kutsekoolides läbi igal aastal kuus kuud peale kooli lõpetamist.


Haapsalu Kutsekeskhariduskeskuse möödunud aasta lõpetajatest on tööturul hõivatuid 62%, töötuid on vaid 8%. Kui veel vaadelda eraldi neid noori, kes on omandanud kutsekeskhariduse põhikooli järel, siis neist on töökoha leidnud lausa 77% ning ka töötus on nende seas ainult 5%.

Kõige kõrgem on tööhõive ehituses – tervelt 79% ehituserialade lõpetajatest tegutseb ehitusvaldkonnas kodu- ja välismaal. Noortest kokkadest 58% ja majutusteenindajatest 53% on samuti hõivatud tööga majutus-toitlustusvaldkonnas.

Osa erialasid on väga edukad lõpetajate jätkuõpingute poolest. Nii jätkasid 63% arvutiteeninduse ja 71% majandusarvestuse eriala lõpetajatest õpinguid kõrgkoolis. Keskmiselt jätkas õpinguid 16% kutsekeskhariduse omandanud õpilastest ja 25% keskhariduse baasil kutse omandanud õppijatest.

Raske on tööturul rakendust leida erivajadustega noortel. Erialast tööd on leidnud vaid 23% õppijatest, töötuid on lõpetajate seas 28%.

Et noor oma kutsehariduse omandamise teel edukalt lõpule jõuaks, viis Haapsalu Kutsehariduskeskus ESF toel ellu projekti „Süsteemne nõustamine – tõhus abi õpilastele“. Projekti tegevuste kaudu toetati ennekõike just kutsekeskharidust omandavaid noori ning erivajadustega õppijaid. Kuigi projekt on lõpusirgel, jätkuvad algatatud tegevused õpilaste toetamiseks ka edaspidi. Ja kindlasti on juba praegu neid noori, kes võivad öelda tänusõnad kooli tugispetsialistidele: „Tänu teie väsimatule toele ja abile jõudsin ma kutsekooli lõputunnistuseni ning võin nüüd töötada õpitud erialal!“

esf

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele