On valminud teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ I eskiis ja KSH programm

Sisestatud: 25.02.2013

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad on algatanud teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ koostamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise (KSH) läbiviimise. Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile. Lääne maakonnas kulgeb liin läbi Risti, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade. Teemaplaneeringuga kaalutakse alternatiivseid trassikoridore.

Valminud KSH programmis kirjeldatakse mh planeeritava tegevuse eesmärki, mõjutatavat keskkonda ning mida ja millal hindama hakatakse. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju, hinnatakse mõju olulisust ning vajadusel pakutakse välja negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused.

KSH programmi  ja teemaplaneeringu I eskiisi avalik väljapanek toimub 25.02.-10.03.2013 teemaplaneeringu veebilehel http://elering.ee/harku-lihula-sindi/

Avaliku väljapaneku lõpuni saab KSH programmile esitada küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid e-posti aadressil: liis.moor@lmv.ee või karl@maves.ee.

KSH programmi ja teemaplaneeringu I eskiisi avalikud arutelud toimuvad:

·         Risti vald – esmaspäeval, 11. märtsil  kell 17 Risti Rahvamajas (Risti alevik, Risti vald)

·         Martna ja Kullamaa vallad – teisipäeval, 12. märtsil kell 13.00 Martna Vallavalitsuses (Martna küla, Martna vald),

·         Lihula vald – kolmapäeval, 20. märtsil  kell 17.00 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula, Lihula vald)

 

Täiendav info:
Liis Moor
472 5616

liis.moor@lmv.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele