Keskmine brutokuupalk ja -tunnipalk tõusis kõigil tegevusaladel

Sisestatud: 22.02.2013

Keskmine brutokuupalk oli 2012. aasta IV kvartalis 916 eurot ja brutotunnipalk 5,53 eurot, teatab Statistikaamet. 2011. aasta IV kvartaliga võrreldes oli tõus vastavalt 5,9% ja 6,6%.

Aastalõpu ebaregulaarsed preemiad ja lisatasud tõusid 2011. aasta IV kvartaliga võrreldes palgatöötaja kohta 20,1% ning mõjutasid keskmist brutokuupalga tõusu 0,6 protsendipunkti. Ebaregulaarsete preemiate ja lisatasudeta tõusis keskmine brutokuupalk 5,3%. Reaalpalk, milles tarbijahinnaindeksi muutuse mõju on arvesse võetud, tõusis 2012. aasta IV kvartalis 2,1%. Reaalpalk tõusis eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes kuuendat kvartalit järjest.

Palgastatistika uuringu alusel oli detsembri lõpu seisuga 4,5% rohkem töötajaid kui 2011. aasta samal ajal.

Keskmine brutokuupalk ja -tunnipalk tõusis 2011. aasta IV kvartaliga võrreldes kõige enam elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise tegevusala palgatöötajatel (vastavalt 11,0% ja 13,2%).

Keskmine brutokuupalk tõusis 2011. aasta IV kvartaliga võrreldes kõige vähem finants- ja kindlustustegevuse palgatöötajatel (2,8%) ning brutotunnipalk majutuse ja toitlustuse palgatöötajatel (0,9%).

Keskmine brutopalk oli oktoobris 907 eurot, novembris 887 eurot ja detsembris 957 eurot.

2012. aasta IV kvartalis oli tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus 1249 eurot ja tunnis 8,08 eurot. 2011. aasta IV kvartaliga võrreldes oli tõus vastavalt 6,4% ja 7,2%.

Keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus tõusis 2011. aasta IV kvartaliga võrreldes kõige enam info ja side tegevusalal (10,8%) ning tunnis ehituse tegevusalal (12,9%).

Keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus tõusis 2011. aasta IV kvartaliga võrreldes kõige vähem haldus- ja abitegevuses (3,0%) ning tunnis majutuses ja toitlustuses (1,4%).

Statistikaamet korraldab palgastatistika uuringut rahvusvahelise metoodika alusel 1992. aastast. 2012. aastal oli valimis 11 523 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni. Avaldatud keskmised brutokuupalgad on taandatud täistööajaga töötajale, et oleks võimalik võrrelda palku tööaja pikkusest olenemata. Kuupalga arvestamise alus on tasu tegelikult töötatud aja ja mittetöötatud aja eest. Tunnipalgas tasu mittetöötatud aja eest (puhkusetasu, hüvitised jm) ei kajastu. Lühiajastatistikas mõõdetakse keskmist brutopalka kui tööjõukulu komponenti. Tööjõukulu hõlmab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, -hüvitisi ja -toetusi palgatöötajatele.

Keskmine brutokuupalk, I kvartal 2008 – IV kvartal 2012 (eurot)

 

Aasta

I kvartal

II kvartal

III kvartal

IV kvartal

2008

825

788

850

800

838

2009

784

776

813

752

783

2010

792

758

822

759

814

2011

839

792

857

809

865

2012

 

847

900

855

916

 

 

Täpsem teave:

 

Mare Kusma

Talitusejuhataja

Palgastatistika talitus

Statistikaamet

Tel 625 9221

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele