Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna tõusust

Sisestatud: 28.01.2013

2013. aastal tõusevad AS Matsalu Veevärk poolt osutatavate teenuste hinnad.Eelmised AS Matsalu Veevärk poolt osutatavate vee ja kanalisatsiooniteenuste hinnad kehtisid 2009. aastast, st on püsinud vaatamata pidevale kulumaterjalide hinna kasvule vahepealsel perioodil muutumatutena.

 

Vee-ettevõtte toimimiseks peame katma:

 1. põhjendatud tegevuskulud;
 2.  investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks, sh piirkonna vastavate arengukavade järgne arendus;
 3. kõik keskkonnanõuded;
 4. kvaliteedi- ja ohutusnõuded.

Vee-ettevõttel peab olema piisav tulukus, et tagada tema pikaaegne toimimine. Et teenuse hinnad ei oleks ülekohtused tarbijatele, siis siinkohal ongi tarbijate kaitseks riik ellu kutsunud Konkurentsiameti, kes vastavalt seadustele ja välja töötatud metoodikatele teostab hindade üle järelevalvet ning vaatab kulupõhiselt üle vee-ettevõtte majandustegevuse ja alles seejärel kooskõlastatakse uued hinnad.

 

Mis siis täpsemalt tingib meie poolt pakutava teenuse hinna tõusu:

 1. Kõige suurema tõusu põhjustab elekter, mis moodustab teenuse hinnast viiendiku. Käesoleva aasta hinnatõusuga koos on elekter meie jaoks kallimaks läinud 32%.
 2. Igal aastal tõstab riik keskkonnatasusid. Vee võtmise eest maksame riigile igal aastal võrreldes eelnevaga rohkem ca 9%. Puhastatud reovee loodusesse laskmine kallineb meie jaoks iga-aastaselt ca 19%. Analüüside teostamine laboris on kallinenud 5%.
 3. Diiselkütte hind on tõusnud nelja aastaga 20%.
 4.  Veepuhastuses kasutatavate kemikaalide hind on tõusnud perioodi jooksul 23%.
 5. Uuendatud süsteemidel ei ole enam garantiid, st kõik remondikulud tuleb nüüd firmal ise katta. Antud kulud on kasvanud poole võrra.
 6. Ettevõte peab katma teenuse hinnast uute investeeringute omaosaluse, saades enamasti põhiosa investeeringute kulude katte fondidest.

Palgafondi suurenemist antud hinnatõus ei sisalda.

 

Kinnitame, et me ei tõsta hinda kerge südamega, sest tarbijatele tõusevad samal ajal ka muud hinnad. Samas ilma hindasid tõstmata ei oleks varsti enam toimivat firmat, mis neid teenuseid pakuks.

 

AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkonnas alates 01. veebruarist 2013. a alljärgnevad veeteenuste hinnad:

 • tasu võetud vee eest 1,11 €/m3
 • tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,42 €/m3

Hindadele lisandub käibemaks.

 

 

 

AS Matsalu Veevärk

www.matsaluvv.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele