Rahulolu maapiirkonna avalike teenustega on kasvanud

Sisestatud: 24.01.2013

Tutvustati regionaalministri valitsemisala tellimusel valminud uuringu Elanike rahulolu kohalike avalike teenustega tulemusi. Uuringust selgus, et Eesti inimesed on enamike omavalitsuse poolt pakutavate avalike teenustega rahul ning hindavad praegust olukorda kas sama heaks või paremaks kui mõned aastad tagasi.

„Uuringul on kaks eesmärki. Esiteks saada teada, kuidas toetused on teenuste kvaliteedile ja kättesaadavusele mõjunud ja teiselt poolt kaardistada probleeme, mida peame adresseerima nii oma eelarverahaga kui järgmise perioodi eurorahaga,“ rääkis regionaalminister Siim Kiisler uuringut tutvustades.

 

„Tulemused näitavad, et inimeste arvates on viimaste aastatega teenuste kvaliteet ja kättesaadavus paranenud. Samuti on näha, et tõmbekeskused mõjutavad oluliselt ka selle ümbruses elavate inimeste elukvaliteeti,“ sõnas Kiisler ning lisas, et järgmise perioodi võtmeküsimuseks on töökohad, mille eelduseks on investeerimine tõmbekeskuste tugevdamisse ja teede ning transpordi olukorra parandamisse. „Ma ei poolda kõigi uue perioodi rahajagamise otsuste tegemist keskselt ministeeriumides, sest sellest võidavad need, kelle olukord tänagi on parem. Peab jääma ka regionaalne otsustustasand.“

 

Viimase viie aasta jooksul aset leidnud muutustele ja arengutele hinnanguid andes kujunes keskseks valdkonnaks sõiduteede olukord – seda mainiti nii paranenud kui halvenenud olukorraga teenuste seas. Vastajate hinnangul on kõige enam paranenud interneti, kergliiklusteede, sõiduteede ja sportimisvõimaluste olukord ning kõige rohkem halvenenud sõiduteed, ühistransport ja eriarstiabi.

 

Uuring käsitles kohaliku omavalitsuse poolt osutatavaid teenuseid, aga ka avaliku sektori laiemaid teenuseid ja erasektori poolt kohalikul tasandil pakutavaid teenuseid. Kokku küsitleti ajavahemikus 8. augustist kuni 6. septembrini 1508 Eesti elanikku. 

 

Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatud rahuloluuuringu viis läbi uuringufirma Saar Poll ja selle eesmärk oli kaardistada Eesti elanikkonna rahulolu avalike teenuste taseme ja kättesaadavusega neis piirkondades, kus on olnud võimalik taotleda regionaaltoetusi. Uuringu tulemused ei hõlma kaheksat suuremat omavalitsusüksust – Tallinna linna, Tartut, Pärnut, Kohtla-Järvet, Narvat, Sauet, Maardut ja Viimsi valda.

 

Täispikk uuring ja ettekanded on kättesaadavad siseministeeriumi kodulehel www.siseministeerium.ee/50346/.

 

 

Kaili Uusmaa

Pressinõunik

Siseministeerium

612 5031, 50 87 370,

kaili.uusmaa@siseministeerium.ee

facebook.com/siseministeerium.regionaal

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele