Ettevõtluspäevadel jagus ideid ravimiautomaadist suviste suusamägedeni

Sisestatud: 22.01.2013

Ettevõtluspäevadel 16.-17.jaanuaril koostas oma „firma“ äriplaani viis noort ettevõtet. „Ettevõtted“ olid moodustatud HKHK koka, majutusteeninduse ning arvutite ja arvutivõrkude lõpukursuste õpilastestning toimusid ettevõtluse tundide raames.


 

 

Ürituse algatajaks oli kooli majanduse ja ettevõtluse õpetaja Marelle Möll, kes koos teise majandusõpetaja Ingrit Kera ja turundusõpetaja Enna Kallasveega koostöös ettevõtluspäevad koolis korraldas.

Esimesel päeval mõtlesid „ettevõtted“ ajurünnaku käigus välja erinevaid äriideesid toote või teenuse pakkumiseks, millest kõrgeima skoori saanud ideega jätkati tööd. Sõnastati ettevõtte missioon, visioon, mõeldi välja tunnuslause ja logo, koostati SWOT-analüüs. Igale firmale valiti juht ja sekretär, teised grupi liikmed aitasid jõukohaselt kaasa oma mõtete ja arvamustega.

Teisel päeval tegeleti turundusplaani koostamise ning tulude-kulude arvestamisega. Teemad olid õpetajate vahel jagatud ning jooksvalt seletati praktilisele äriplaani koostamisele juurde teoreetilist materjali. Teise päeva lõpus esitlesid „ettevõtted“ oma äriplaane ka teistele ettevõtluspäevadest osavõtjatele.

  • Parim äriidee – ravimiautomaat, kust soovija saab igal ajal välja võtta kõige vajalikumaid esmatarberavimeid. Väga praktilise vajadusega toode, mis oleks igal ajal kättesaadav ka maapiirkondade elanikele, kes suurest keskustest eemale jäävad.
  • Kõige innovaatilisem äriidee – lemmikloomakohvik. Kohvik on mõeldud klientidele, kes tahavad tulla kohvikusse koos lemmikloomaga, kus on loomade jaoks eraldi ala ja töötajad, kes loomadega tegelevad. Kohvikus saab pidada koerte sünni- ja muid tähtpäevi, kohviku tooted on kooskõlas üldise temaatikaga.
  • Parim tunnuslause – suvise suusatamisteenuse pakkujate poolt „Ridi-radi ralla, suvel suusad alla!“.
  • Kõige tervislikum toode – ökonäokreem, mille põhikomponentideks on mesi, piim ja marjad.
  • Kõige kliendipaindlikum ettevõte – välihooldustöid korraldav firma, kes võtab enda kanda aastaringse tänavahoolduse: lumelükkamise, lehtede riisumise, tänavapesu jmt.

Ettevõtluseõppe läbiviimisel säärases vormis oli eesmärgiks muuta ettevõtlustunnid praktiliseks ja elulähedaseks ning haarata õppijaid kaasa läbi aktiivse tegevuse. Järgmisel aastal on kavas kaasata sarnaste päevade tegemistesse ka ehitusõpilased, et nemadki saaksid intensiivse ettevõtlusõppe läbi praktiseerida ettevõtte loomist.

Ettevõtluspäevade pildid HKHK Facebooki lehel

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele