Riigieksamite valiku tähtaeg läheneb

Sisestatud: 18.01.2013

Gümnaasiumiõpilased peavad hiljemalt 21. jaanuariks 2013.a teatama kooli juhtkonnale õppeained, milles soovivad tänavu riigieksameid teha. Samaks ajaks peavad oma valiku tegema ka kutseõppeasutuste õpilased, kes soovivad riigieksameid sooritada, ning need gümnaasiumi lõpetanud, kes soovivad oma eksamitulemusi parandada.

 

 

Varemlõpetanud saavad riigieksamitele registreeruda riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonna vahendusel või täites avalduse, mille vormi leiab SA Innove kodulehelt http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamile-varemlopetanuna.

 

Õpilane, kes sooritab sel aastal riigieksami mitterahuldavalt või puudub valitud eksamilt, saab korduseksami teha juba 2013. aasta suvel. Korduseksamid toimuvad 23. juulist 8. augustini. Täpsema korduseksamile registreerimise aja ja korra teavitame kevadel.

 

Võõrkeele riigieksami asemel aktsepteeritakse 2013. aastal ka mitut erinevat rahvusvahelist keeleeksamit, lisaks on abiturientidel võimalik sooritada SA Innove poolt korraldatavaid rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeelte eksameid. Täpsem info  SA Innove kodulehel: http://www.innove.ee/et/riigieksamid/keeleeksam-2013-aastal.

 

2013. aasta riigieksamid algavad 22. aprillil eesti keele kui teise keele kirjaliku osaga ning lõpevad 14. juunil füüsika riigieksami lisaeksamiga. Riigieksami e-tunnistused on kättesaadavad ja alla laaditavad alates 20. juunist riigiportaali www.eesti.ee päringukeskkonnast.

 

Lisainfo:

Andres Ääremaa, testide korralduskeskuse juhataja, tel  7350 560, andres.aaremaa@innove.ee

Kersti Sõstar, keelekeskuse juhataja, tel 735 0670, kersti.sostar@innove.ee

 

Pressiteate koostas:

Eeva Sirel
SA Innove infojuht
tel 735 0535
eeva.sirel@innove.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele