Kiisler: kodanikeühenduste rahastamises peab olema rohkem usaldust

Sisestatud: 17.01.2013

Täna regionaalministri valitsemisala ning Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) poolt korraldatud vabaühenduste rahastamise teemalisel debatil „Usaldada või kontrollida?“ nentis regionaalminister Siim Kiisler, et rahastamise puhul tuleks edaspidi senisest enam keskenduda detailide asemel eesmärkide saavutamisele.

"Täna lähenetakse kogu kodanikuühiskonna rahastamisele liiga bürokraatlikult, käib tohutu projektimajandus ja aruandlus. Osaliselt on see paratamatu, aga näiteks organisatsioonide tegevustoetuste puhul võiks olla oluliselt rohkem usaldust riigi ja vabakonna vahel,“ leidis regionaalminister Siim Kiisler debatti sisse juhatades. Tema sõnul peab kontroll olema piisav, et vältida raha väärkasutamist, aga nõutav info peab olema asjakohane, mitte lihtsalt kastidesse linnukeste märkimine. „Riigi huvi peaks siin olema eelkõige seatud eesmärkide täitmine ja sel juhul ei peaks ka aruandlus olema nii detailikeskne. Igal pool ei ole vaja lihtsalt igaks juhuks küsida kolme aasta äriplaani koopiaid ja projektijuhi kõrgharidust tõendavat diplomit, kui eesmärgid saavad täidetud," tõi Kiisler näiteks.

 

Lisaks regionaalministrile arutlesid avaliku raha jagamise puhul usaldamise ning kontrollimise vahekorra üle ka Agu Laius (Kodanikuühiskonna Sihtkapital) ja Alari Rammo (EMSL).

 

Märtsi keskpaigaks valmib regionaalministri valitsemisala ja Praxise koostöös vabaühenduste rahastamise juhendmaterjal. See on suunatud kodanikuühenduste rahastajatele (ministeeriumidele ja kohalikele omavalitsustele) ning on kasutatav nii olemasolevate rahastamisprotsesside täiendamisel kui ka uute rahastamise kordade väljatöötamisel. Juhendmaterjal tutvustab rahastamisliike (projektitoetus, tegevustoetus ja avalike teenuste delegeerimine)  ja nende erisusi ning kirjeldab projekti- ja tegevustoetuse andmise põhisamme. Põhjalikult selgitatakse rahastamise tervikprotsessi alustades rahastaja eesmärkide püstitamisest, lõpetades rahastamise tulemuslikkuse hindamisega. Juhendmaterjal sisaldab ka näidisdokumente, mis lihtsustavad juhendi rakendamist.

 

 

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele