Euroopa Parlament: Saadikud kutsuvad liikmesriike looma noortegarantiid

Sisestatud: 16.01.2013

"Noortegarantii" kavad, mis kindlustaksid kõikidele Euroopa Liidu noortele töökoha, täiendõppe või tööpraktika nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või ametlikus haridusasutuses õpingute lõpetamist, said kolmapäevasel istungil tugeva poolehoiu. Resolutsioon kutsub ELi tööhõive- ja sotsiaalministreid rakendama noortegarantiid kõigis liikmesriikides.

 

"Meie eesmärk ei ole töökohtade sunniviisiline loomine, vaid noortele võimaluste tagamine, mis aitaks vältida nn kadunud põlvkonna teket", ütles tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees  Pervenche Berès (S&D, FR)  esmaspäevaõhtusel debatil.

 

Noortegarantii eesmärk on tagada kõigile kuni 25aastastele noortele ning alla 30aastastele äsja kõrghariduse omandanutele nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või ametlikus haridusasutuses õpingute lõpetamist kvaliteetne tööpakkumine või võimalus osaleda täiendõppes või tööpraktikal.

 

Noortegarantii kõigisse liikmesriikidesse

 

Euroopa Parlament on juba kahel korral kutsunud liikmesriike üles töötama välja selgeid kavasid noorte tööhõive tagamiseks ning  toetab kindlalt Euroopa Komisjoni algatust noortegarantii loomiseks kõigis liikmesriikides.

 

Rahastamine Euroopa Liidu eelarvest

 

Parlamendiliikmed on seisukohal, et noortegarantii rahastamisel peaks Euroopa Liidul olema keskne roll, seda eelkõige Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) kaudu, kuhu eraldataks vähemalt 25% struktuurifondide vahenditest.

 

Euroopa Parlament nõuab, et komisjon aitaks vajadusel liikmesriike, kes ei suuda noortegarantiisid kehtestada rahaliste raskuste tõttu.

Noorte töötuse määr

Euroopa Liidu keskmine noorte töötuse määr oli 2012. aasta novembris 23.7%. Ainult neljas liikmesriigis (Saksamaa, Austria, Holland ja Taani) oli noorte töötuse määr madalam kui 15%, samas ulatus see 30%ni Portugalis, Itaalias, Slovakkias ja Lätis ning 50%ni Kreekas ja Hispaanias.

Viidad:

Vastuvõetud tekst (valida 16.01.2013)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

 

Arutelu videosalvestus

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/et/plenary/video?debate=1358184094351

 

Raportöör ja komisjoni esimees Pervenche Berès (S&D, FR)   isikuandmed

http://www.europarl.europa.eu/meps/et/1985/PERVENCHE_BERES.html

 

Audiovisuaalmaterjal: noortegarantii kavad

http://audiovisual.europarl.europa.eu/NewsAlertDetail.aspx?g=717

 

 

 

 

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis

Rävala 4, 10143 Tallinn

630 6969

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele