Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutuse stipendiumikonkurss

Sisestatud: 14.01.2013

Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus kuulutab välja konkursi 500 euroste stipendiumite maksmiseks üliõpilastele Lääne maakonna huve käsitleva silmapaistva teadus-, õppe- ja arendustöö premeerimiseks.


Stipendiumi taotlemiseks tuleb sihtasutusele saata:
1. vabas vormis avaldus  ülevaatega oma õpingutest ning erialasest ja ühiskondlikust tegevusest;
2. väljavõte õpingukaardist;
3. koopia uurimis- või arendusprojektist või valminud uurimusest;
4. soovitus ülikooli teaduskonnast või instituudist/osakonnast.
Taotluste laekumise tähtaeg on 06.veebruar 2013. Taotlused koos lisadokumentidega palume saata sihtasutuse meiliaadressile: Hele.leek-ambur@hk.tlu.ee

Lisainfo: Hele Leek, tel 472 0350, 514 9143; e-mail: hele.leek-ambur@hk.tlu.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele