Lääne Maavalitsus annab esmakordselt välja maakonna teenetemärgi

Sisestatud: 09.01.2013

Läänemaa kõrgeim autasu antakse välja Läänemaale osutatud eriliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks

Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kes oma tegevusega on andnud märkimisväärse panuse Läänemaa edendamiseks. Teenetemärk antakse isikule üks kord.

 

Teenetemärk antakse Eesti Vabariigi kodanikule või välismaalasele, kes oma silmapaistva töö ja tegevusega on kaasa aidanud Lääne maakonna arengule, samuti muude saavutuste eest, mis on toonud tunnustust maakonnale. Teenetemärgi saaja ei pea olema Lääne maakonna elanik

 

Lääne maavalitsus ootab 15. veebruariks 2013 ettepanekuid isikute kohta, kellele anda Lääne maakonna teenetemärk. Teenetemärgi andmise taotlus peab sisaldama:

1. teenetemärgi saaja isikuandmeid

2. tegevusala

3. teenetemärgi saaja teenete loetelu koos põhjendustega

 

Kirjalikke ettepanekuid kandidaatide kohta palume saata e-postiga (info@lmv.ee) või tuua Lääne Maavalitsusse (Lahe 8, Haapsalu) hiljemalt 15. veebruariks 2013. Taotlusvorm on Lääne Maavalitsuse kodulehel.

 

Teenetemärk antakse üle 22. veebruaril vabariigi aastapäeva kontsertaktusel.

 

Läänemaa teenetemärk on hõbedast, ristiosa on emailitud valge kuumemailiga, sõõri keskel on punase kuumemailiga ümbritsetud tasapinnaline kotkakujutis. Teenetemärgi lint on punase, valge ja rohelise triibuga.

 

Informatsioon teenetemärgi kohta asub Lääne Maavalitsuse kodulehel: https://laane.maavalitsus.ee/et/laanemaa-teenetemark

 

Lisainfo:

Kristel Jupits

maasekretär

Tel 472 5607

e-post kristel.jupits@lmv.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele