Lääne Maavalitsus võtab teenistusse õigusnõuniku

Sisestatud: 03.01.2013

Lääne Maavalitsus otsib oma meeskonda õigusnõunikku, kes tunneb maavalitsuse tegevusvaldkondi reguleerivaid õigusakte ja oskab neid rakendada

 

Peamised ülesanded  on:
·  maavanema järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste üksikaktide üle, maavanema esindamine kohtumenetluses

·  maatoimingutega seotud maavanema korralduste ja lepingute õigusaktidele vastavuse kontrollimine

·  haridus- ja sotsiaalosakonna ning arengu- ja planeeringuosakonna õigusalane nõustamine nende tegevusvaldkonnas

·  üldised teadmised riigihangete menetlustest

    

Nõutav:

-   akadeemiline juriidiline kõrgharidus (magister või magistrile vastav või magistriõppes )

-   hea analüüsioskus, oskus tööaega planeerida

-   võime kiirelt ümberlülituda ühelt teemalt teisele

-   hea suhtlemisoskus

-   võime ja tahe iseseisvalt langetada otsuseid oma töö valdkonnas

-   täpsus ja korrektsus asjaajamisel

-   väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas

Täistööaeg

Tööle asumise aeg: veebruar 2013
Töö tegemise koht on 90503 Haapsalu, Lahe 8

Avaldus ja CV saata 21. jaanuariks 2013 e-posti aadressil leili.tokke@lmv.ee

Lisainfo:  Kristel Jupits,  tel 4725607

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele