LEADER meetme taotlusvooru avanemisest

Sisestatud: 03.01.2013

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 25. - 28.02.2013 meetmele 4 „Inimesed ja ettevõtluskeskkond“Toetatavad tegevused
:

1. Investeeringud (seadmete, masinate soetamine ning ruumide ja hoonete ehitamine, rekonstrueerimine, remontimine jm), ainult ettevõtjatele;

2. Uute toodete või teenuste arendamine (koolitused, uuringud, eksperditeenused  jm);

3. Koostöö arendamine (sh. võrgustiku kujundamine, toote arendamine, kaubamärgi loomine, ettevõtluse tugistruktuuri väljaarendamine, uuringud, koolitused, seminarid, infopäevad, õppereisid, messid,  jm);

4.Majandusalaste teadmiste õpetamine (koolitused, seminarid, infopäevad, õppereisid ettevõtjate juurde jne)

Infopäevad:

22.01.2013, kell 16:00 Lihulas Rahvaülikoolis
23.01.2013, kell 16:00 Oru vallamajas
07.02.2013, kell 16:00 Haapsalus, Lihula mnt 3

 

Täpsem info siit!

 

Heade soovidega,

 

Kadi Paaliste

SA Läänemaa Arenduskeskus

MTÜ konsultant

Tel 56248565

kadi@lak.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele