Kodualuse maa maksusoodustusest

Sisestatud: 03.12.2012

Alates 2013. aasta 1. jaanuarist jõustuva maamaksuseaduse muudatuse alusel on maa omanik vabastatud maamaksu tasumisest tema omandis oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Soodustuse saamiseks avaldust esitama ei pea.

Palume kõigil maaomanikel kontrollida, kas tema kinnisvara kohta tehtud kanded kinnistusraamatus ja andmed rahvastikuregistris vastavad tegelikkusele. Vajalikud muudatused tehke hiljemalt 31. detsembriks 2012. Andmeid saate kontrollida ja parandada riigiportaalis eesti.ee.

Samuti palume kõigil maaomanikel kontrollida, kas nende maamaks on makstud. Maksuvõla olemasolu ja suurust saab vaadata e-maksuameti kaudu emta.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele