Kõmsi rahvamaja hoonel uued aknad ja välisuksed

Sisestatud: 25.04.2012

Projekt „Kõmsi rahvamaja akende ja välisuste vahetus“ jõudis lõpusirgele 14.03.2012. 

Projekti ettevalmistused algasid suvel 2011, kui esitasime rahataotlusprojekti EAS Regionaalsete investeeringute andmise programmi septembris. Kuna taotlusi oli rohkem kui raha, siis toimus projektide menetlemine kahes etapis. Nende, kes said edasi teise etappi, projektid vaadati üle juba ka sisulise poole pealt.
 
Rahvamaja projekti teises etapis korrigeeriti ning toetusleping sõlmiti taotluses olevast väiksema summa, 13 366,52 euro peale, mis hõlmas rahvamaja I korruse ja perearsti keskuse ruumide aknaid, välisuksi (programmi raames abikõlbulikud ruumid). Osade akende ja uste vahetus ei olnud abikõlbulik ning need kaeti läbi valla omavahendite. Projekti üldmaksumus oli kokku 23 562,88 eurot. 
 
Projektiga vähendati hoone suurt energiakulu ning sellega saavutati peamine eesmärk suurendada hoone ökonoomsemat kasutust.  Parema soojapidavusega saab tasakaalustada üha suurenevaid küttehindu. Samuti on oluline hoone esteetilisem ja kaasaegsem välisilme. 
Projekti abil sai täidetud kehtivad energiatõhususe miinimumnõuded ning edaspidi saab hoonele taotleda energiamärgise.
 
Tööd teostas OÜ Kvaliteetaken. Oleme rahul objektil tehtud tööde kvaliteediga, täname paindliku töögraafiku ja vastutulelikkuse eest. Loodame, et hoone paremad ja mugavamad tingimused teevad rõõmu nii külalistele, valla elanikele ning eelkõige hoone pidevatele kasutajatele ja töötajatele.
 
Lea Mäeorg
Kõmsi Rahvamaja juhataja

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele