PISA 2012 Läänemaal

Sisestatud: 13.04.2012

16. aprillist kuni 4. maini viiakse SA Innove poolt läbi rahvusvaheline õpilaste hindamise uuring PISA 2012.

PISA ehk Programme for International Student Assessment on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) poolt toetatud rahvusvaheline uuring. PISA 2012 on viies OECD läbi viidud uuringutest, millega alustati 2000. aastal ja milles osalevad rohkem kui 60 riigi õpilased. PISA uuring on kõige laiaulatuslikum haridusteemaline uuring maailmas.

Testi valimis on 1996. aastal sündinud õpilased. Test hindab õpilaste valmidust iseseisvaks eluks ning õpilaste saavutusi matemaatikas, loodusteadustes, probleemide lahendamisel, rahandusõppes ja lugemisoskust.

Põhitestis osaleb igast riigist 4500 - 10 000 õpilast. PISA testis osalemine on oluline seetõttu, et testi tulemused aitavad näidata, kui hästi Eesti õpilased on ette valmistatud õppimise jätkamiseks pärast kooli lõpetamist; selgitada välja tähelepanu nõudvad probleemid nii kooli, haridussüsteemi kui ka riigi tasandil; pakkuda võimalusi erinevate riikide õpilaste õpitulemuste ja õpikeskkonna võrdlemiseks.


Test koosneb pabertestist matemaatika-, finantsoskuste, loodusteaduste ja lugemisülesannetest. Õpilastel palutakse täita ka taustaküsimustik. Pärast pabertesti toimub elektrooniline test. Lisaks täidavad koolijuhid veebipõhise kooliküsimustiku.

Läänemaal osalevad  PISA 2012 testis Haapsalu Gümnaasiumi, Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi, Taebla Gümnaasiumi, Martna Põhikooli ja Oru Kooli õpilased.

Lisainfo:
Anneli Vaarpuu
Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja
Lääne maavalitsus
Tel 472 5640
E-post Anneli.Vaarpuu@lmv.ee


Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele