Eile toimus Lääne maakonna arenduskoja aruandekoosolek

Sisestatud: 12.04.2012

Arenduskoja kevadise koosoleku eesmärk on anda Läänemaa võtmeisikutele ülevaade 2011. aasta saavutustest, samuti vajakajäämistest valdkondade lõikes, saada arenduskoja liikmetelt soovitusi ja ettepanekuid, kuidas tulemuslikumalt valdkondi arendada ning tõsta tervikuna maakonna konkurentsivõimet.

Arenduskoja esimees maavanem Innar Mäesalu märkis oma sõnavõtus “Läänemaa valikutest”, et üheks oluliseks Läänemaa konkurentsivõime tagatiseks on raudteeliikluse taastamine Riisipere-Haapsalu-Rohuküla marsruudil. Maavanem jättis õhku rippuma küsimuse – kelle jaoks ja milles seisneb raudteetrassi rekonstrueerimise kuluefektiivsus, kui lähiaastatel rekonstrueeritakse raudteetaristu vaid Riisipereni, mis võimaldab rongidel sõita kuni 120 km/h?

Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna regionaalpoliitika büroo nõunik Madis Kaldmäe tutvustas arenduskoja liikmetele Euroopa Liidu 2014-2020 eelarvestrateegia raamistikku ja 11 prioriteetset  valdkonda. Kaldmäe rõhutas, et maakond peab olema valmis lähiajal esitama oma ettepanekuid ja eelistusi, kui on soov, et Läänemaa vajadusi arvestataks perioodil 2014+.

Arenduskoja liikmetes tekitas diskussiooni ja küsimusi, kuidas mõtestada lahti järgmise programmeerimisperioodi üks põhipostulaate – integreeritud lähenemisviis territoriaalsele arengule; arvestama peab piirkondlike erijoontega alade vajadusi.

Kokkuvõte ehk seireraport Läänemaa arengustrateegia kohta avaldatakse lähiajal Lääne maavalitsuse kodulehel http://www.laane.maavalitsus.ee/et/arengukavad . Samas on avaldatud eelmise kolme aasta raportid. 

Maakonna arenduskoda on maavanema juurde moodustatud nõuandva  õigusega organ maakonda puudutavate regionaalpoliitiliste otsuste tegemiseks ning oluliste kohalike majandus- ja sotsiaalpartnerite kaasamiseks. Arenduskotta kuuluvad valdkondade, ehk teemakodade juhid, Läänemaa Omavalitsuste liidu, Kodukant Läänemaa, Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži, ettevõtjate, Keskkonnaameti ja Läänemaa Noortekogu esindajad. Arenduskoja koosseisu ja töökorraga saab tutvuda maavalitsuse kodulehel: http://www.laane.maavalitsus.ee/et/arengukavad

Täpsem info:

Merle Mäesalu
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Lääne maavalitsus

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele