Kullamaa Vallavolikogu otsustas teha Risti vallale ja Martna vallale ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks.

Sisestatud: 19.12.2011

Reedel, 16.12.2011 toimunud istungil otsustas Kullamaa Vallavolikogu ühehäälselt ühinemisettepaneku eelnõu vastu võtta. Ettepaneku kohaselt moodustaksid Kullamaa vald (senistes piirides), Risti vald (senistes piirides) ja Martna vald (senistes piirides) uue haldusüksuse.

 

 

Ühinemisettepaneku aluseks on Vabariigi Valitsuse 05.11.2004 määrus nr. 313 „Kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa“, milles on ühe piirkonnana märgitud Kullamaa vald, Martna vald, Risti vald. Ühinenud omavalitsuse suuruseks oleks arvestuste kohaselt 661 km2 ja rahva arvuks ca 3050 inimest.

 

16.12.2011 toimunud istungil kehtestas volikogu veel Kullamaa järv-puhkeala detailplaneeringu, kinnitas maamaksumäärad 2012. aastaks, võttis vastu 2011.a. II lisaeelarve ja 2012.a. eelarve, milles põhitegevuse tulu on 1 004 523 eurot.

 

Edastas

Kersti Lipu vallasekretär

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele