Virtsu Kooli huvijuht Anu Mätas sai tunnustuse

Sisestatud: 16.12.2011

15. detsembril tunnustas Eesti Noorsotöö Keskus kuuendat korda parimaid noorsootöötajaid, projekte ja koostööalgatusi. Tänavu jagati tiitleid välja kolmes kategoorias: pikaajaline panus noorsootöösse, aasta tegu ning aasta koostöö. Tunnustus tuli ka Läänemaale! Virtsu Kooli huvijuhti Anu Mätast tunnustati pikaajaline panuse eest noorsootöösse.

Anu Mätas on noorsootööga Virtsus tegelenud alates 1999. aastast, kui asus tööle Virtsu Kooli huvijuhiks. Juba enne seda oli ta huvitatud tööst noortega. Kuna Hanila vallas puudub noorsootöö spetsialist ja selle valdkonnaga ei tegele otseselt keegi, asus Anu vabatahtlikult täitma ka valla noorsootöö töötaja kohustusi, organiseerides noorte elu üle valla. Ta on oma tööd teinud ka läbi erinevate MTÜ-de, olles Virtsu Kooli Spordiklubi ja Hanila Muuseumi Seltsi eeotsas ning maakondliku tasandi noorsootööd arendava MTÜ Noorte vaba aeg juhatuses.

„Anu Mätas on silma paistnud aktiivsuse ja ennastsalgavusega, ta ei loe töötunde. Koolivaheaegadel on ta organiseerinud lastele koolimajas minilaagreid, juba mitmeid aastaid on Virtsu Kooli õpilaste ja vilistlaste seas kõige populaarsem nn Vaba Aja Ring,“ iseloomustab teda kooli direktor Airi Aavik.

Üritusi, mida Anu korraldab, on mitmesuguseid – kooli traditsioonilised üritused, koostööprojektid teiste koolidega ja organisatsioonidega, koostöö vilistlastega... "Anu on omandanud projektide kirjutamise oskuse ja on kirjutanud edukalt mitmesuguseid projekte koolinoorte silmaringi arendamiseks, samuti koostöös Hanila Muuseumi Seltsiga kirjutas Anu projekti, et talletada Virtsu Kooli 70 aastane ajalugu. Valmis raamat „Oh kooliaeg...“ Ta on olnud mitmeid suvesid tegev laagrites, juba kolmandat aastat järjest veab ta suvist tsirkuselaagrit koostöös „Oma tsirkusega“, mis toimub Virtsus ja see lõpeb alati etendusega", kirjutab Airi Aavik. 2008. aastal lõi ta kaasa Marimetsa Maleva tegemistes (nelja valla koostööprojekt).

Aastal 2006 omandas Anu erialase kõrghariduse Tallinna Pedagoogilises Seminaris.Anu on ehe näide inimesest, kes teeb oma tööd armastuse ja kirega. Tunnustus pikaajalise panuse eest tuli „viimasel minutil“, sest Anu on otsustanud juunis huvijuhi ameti maha panna. „Kindlasti ei jäta ma oma MTÜ-sid!“ teatas Anu eile kui oli oma tunnustuse Tallinnas kätte saanud.

Ülle Lass
Lääne Maavalitsus

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele