EKF meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ 2012 aasta taotlusvoor avatud

Sisestatud: 14.12.2011

MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts kuulutab välja EKF meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“ 2012 aasta taotlusvooru.

 

Taotlusvoorus on rannakalanduse toetusteks jagada ühtekokku 495697 eurot mis jaguneb 5 strateegiatelje vahel järgmiselt:

- Kalasadamate ja lossimiskohtade uuendamine 247849 eurot

- Kalandustoodete töötlemine ja otseturustamine 99140 eurot

- Kalandusega seotud turismi arendamine ja rannakülade taaselustamine 74354 eurot

- Tegevuste mitmekesistamine 59483 eurot

- Koolitustegevused 14871 eurot

Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada 23. – 27. jaanuarini 2012 ühingu kontoris aadressil Haapsalu, Lihula mnt 3 äripäeviti. Taotlusi võib saata posti teel aadressile Haapsalu 90507, Lihula mnt 3 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressidele margus@lak.ee This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it või info@lrs.ee This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Postiga saadetud taotlused peavad kandma vähemalt 27. jaanuari postitemplit. Digitaalselt allkirjastatud taotlusi võetakse vastu 27. jaanuari kella 19.00-ni.

Taotlusvormid, abimaterjalid ja taotlustingimused leiab ühingu koduleheküljelt www.lrs.ee projektitoetuste alajaotusest. Info ja konsultatsioonid margus@lak.ee This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ja info@lrs.ee This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it või telefonidel 52 86 024 ja 53 019 815.

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele