Töötajate tervist hakkab Läänemaal edendama 2 projekti

Sisestatud: 14.12.2011

Selgunud on projektid, mis saavad toetust Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust „Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine”. Innovesse laekus 96 taotlust, milles sooviti toetust kokku ligi 1,5 miljonit eurot. Toetust saavad Läänemaalt 2 projekti, üle Eesti kokku 23 projekti.

MTÜ Läänemaa Jalgpalliklubi projekt "Terved isad!" saab rahastuse 12 246 € ulatuses ja Noarootsi Vallvalitsuse projekt "Tervem ja tegusam Põhja-Läänemaa" 13 110 € ulatuses.

SA Innove struktuuritoetuste üksuse tööelu talituse juhataja Ülle Luide sõnul esitati projektitaotlusi kõigist maakondadest, aga toetuse saajate hulgas oli maakondi 11. “Nagu ikka, oli aktiivseim Harju maakond, kust tuli 21 taotlust ning toetusraha jagus neist viiele. Kolme projekti hakkavad seekord rakendama Raplamaa ja Saaremaa. Jõgevamaal, Järvamaal, Läänemaal ja Viljandimaal hakatakse ellu viima kahte projekti, ühe projekti saavad Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa ja Võrumaa. Vooru eelarve on jaotatud maakondade lõikes tööealise elanikkonna osakaalu ja terviseseisundi järgi ning toetussummad maakonna kohta jäävad 60 tuhande ja 163 tuhande euro vahele,” selgitab Luide.

Toetuse andmise eesmärgiks on töötuse ja mitteaktiivsuse ennetamine, et vähendada tervislikel põhjustel tööturult väljalangemist. Vooru raames toetatakse terviseteadlikkust tõstvaid ja tervislikke eluviise soodustavaid tegevusi ning töökoha tervise tegevuskavade koostamist. Samuti sai raha taotleda tööealistele sõltuvushäiretega inimestele ja nende lähedastele toetavate teenuste vajaduste hindamise ja arendamise jaoks ning HIV positiivsete tööturule naasmise või seal püsimise toetuseks.


Toetuse saajate nimekiri on leitav SA Innove kodulehelt
http://www.innove.ee/struktuuritoetused/huvilisele/projektide-andmebaas

Lisainfo:

Mari Annus
SA Innove kommunikatsioonispetsialist
Tel. 6998 078, 52 76159

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele