Toimub maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maade omandamine

Sisestatud: 14.12.2011

Läänemaal on alates 2004. aastast riigi poolt antud 122 isikule kasutusvaldusesse 525 kinnistut.

Kasutusvaldusesesse antud maa omandamise õigus tekib kasutusvaldajal kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest. Käesolevaks ajaks on kasutusvaldusesse antud maa omandanud 19 isikut 45 kinnistu osas. Hetkel on menetlemisel veel 25 taotlust. Mitmesugustel põhjustel (loobumine, lepingu sõlmimise tähtaja ületamine, maavara) on maavanema poolt lõpetatud kasutusvalduse omandamise taotluse menetlemine 12 kinnistu osas.

 

Kasutusvaldusesse antud maa ostuhinnaks on maa harilik väärtus ehk sisuliselt turuhind, mis määratakse erakorralise hindamisega. Maa omandajale lisanduvad tehingu notariaalse vormistamisega kaasnevad kulud.

 

Maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maa omandamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus maavanemale. Taotlusele tuleb lisada kviitung riigilõivu tasumise kohta summas 31,96 eurot. Taotluse vorm on prinditav Lääne Maavalitsuse kodulehelt www.lmv.ee > Teenused >Maa-asjad (http://www.lmv.ee/index.php?id=26305). Täiendav info Lääne Maavalitsuse maatoimingute talitusest telefonil 472 5653.

 

Juhime kasutusvalduse alusel riigi maad kasutavate isikute tähelepanu asjaolule, et lepingu kehtivusaja jooksul FIE-na tegutsemise lõpetamise korral ei vasta kasutusvalduse alusel maad kasutav isik enam kasutusvalduse seadmise lepingus kehtestatud tingimustele, mis võib kaasa tuua lepingu lõpetamise.

 

 

Jüri Indus

Lääne Maavalitsus

maatoimingute talituse juhataja
Tel 472 5650
Juri.Indus@lmv.ee

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele