EAS toetab täies mahus TLÜ Haapsalu Kolledži taotlust Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse loomiseks

Sisestatud: 09.12.2011

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas rahuldada täies mahus Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži taotluse Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse loomiseks. Keskus luuakse Haapsallu, et tagada ettevõtluse teaduspõhine arendamine kohaliku ravimuda ja taastusravi baasil.


Kompetentsikeskuse eesmärk on teadmistemahukama ettevõtluse arendamine kohaliku loodusressursi ning elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime uurimise ning arendamise ja säilitamise valdkonnas. Kompetentsikeskuse väljaarendamisse on kaasatud tervisedenduse ja taastusravi rahvusvaheliselt tunnustatud tippspetsialistid.
Kompetentsikeskuse tegevus on jagatud kahe valdkonna vahel: liikumis-ja tegevusvõime ning mudaravi-ravimuda valdkond. Tervisedenduslik ideoloogia on läbivaks mõlemas valdkonnas.
Keskuse kavandamine algas juba 2009. aastal. Kompetentsikeskuse väljaarendamise suurusjärguks on 3,75 miljonit eurot, EAS toetus selleks ligi 3,2 miljonit eurot. Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse hoonesse rajatakse taastusravi labor, Haapsalu Kolledži ruumidesse muda tootearenduslabor, tervisedenduslabor ja tervisetoodete disainilabor.

Lisainformatsioon:
Talis Vare
TLÜ Haapsalu Kolledži arendusjuht
talis@hk.tlu.ee
mob. 5184530

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele