Maavalitsuses kohtuti meediaesindajatega

Sisestatud: 07.12.2011

Läänemaa Arenduskeskus (LAK) ja Lääne Maavalitsus (LMV) korraldasid teisipäeval, 6. detsembril maavalitsuse saalis meediaesindajate kohtumise piirkonnas tegutsevate riiklike struktuuride ametnike, kohalike omavalitsuste esindajate ning suuremate kolmanda sektori organisatsioonidega.

Vestlusringis saadi otseallikast infot selle kohta, kuidas erinevates meediakanalites informatsiooni kogutakse, teemasid valitakse ja uudiseid koostatakse ning mida soovijatel tuleks uudisekünnise ületamiseks teha.


 

Kokku osales kohtumisel ligi 30 inimest. Meediakanalid oli esindatud 9 inimesega väljaannetest Lääne Elu, Postimees, Maaleht, Kanal2, TV3, ERR, www.laanlane.ee.

Meediaesindajad rõhutasid, et ajakirjandus ei otsi positiivseid ja negatiivsed lugusid, otsitakse probleemlugusid. Tihti sõltub sellest, kellelt lugu alguse saab, uudise tonaalsus.

Samas tõdeti, et olukord on muutunud paremaks - ametnikud ei ignoreeri enam ajakirjandust. Kui on mingi ebameeldiv olukord, siis enam ei keerutata, vaid räägitakse ja selgitatakse.

Toimetused ootavad infot nii asutustelt kui ka ühendustelt (näiteks külaseltsidelelt). Piisab vaid paarist reast Facebooki lehel ning juba on võimalus uudise tegemiseks. Samas julgustasid ajakirjanikud teada andma ka ametnike igapäevatöö tegemistest – mis ühele argipäevatoimetus, see teisele tähtis info.

Avaliku sektori esindajad tõid oma murekohana välja inimeste vähesuse – ei jõua tegeleda pideva teavitamise ja uudiste tootmisega. Tihti on vallavanem nagu tuletõrjuja, kes kes kustutab juba põlevat leeki. Samas tõdeti, et ega hea meelega ka ei taheta oma valla musta pesu ajakirjanduses pesta.

 

Leiti, et ametiasutuste pressiteateid peaks siiski koostama spetsialistid, sest teated peavad olema täpsed.


 

Kohtumine oli kolmas ja viimane osa sellel sügisel kohalikele omavalitsustele suunatud kommunikatsioonikoolituste ja seminaride sarjast. Toimunud on kriisikommunikatsiooni koolitus ning Raul Rebase poolt läbiviidud koolitus turunduse ja meediastrateegia loomise teemal.


Läänemaa portaal

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele