Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muudatus kitsendab selle kasutajate ringi

Sisestatud: 02.12.2011

Alates tuleva aasta 1. jaanuarist muutub vedelkütuse erimärgistamise seadus, millega kitsendatakse oluliselt erimärgistatud kütuse kasutajate ringi.


Uuest aastast on erimärgistatud kerget kütteõli lubatud kasutada reisijate ja kaupade raudteeveol, laevaliikluses, sealhulgas kutselisel kalapüügil, kütmisel ja elektrienergia tootmiseks. Erimärgistatud kerget kütteõli ei ole lubatud kasutada mitteärilisel eesmärgil toimuval laeva lõbusõidul.


Erimärgistatud diislikütust (edaspidi eriotstarbeline diislikütus) on lubatud kasutada reisijate ja kaupade raudteeveol, laevaliikluses, sealhulgas kutselisel kalapüügil, põllumajanduses kasutatavates masinates – traktoris ja liikurmasinas, kütmiseks ning soojus- ja elektrienergia tootmiseks. Eriotstarbelist diislikütust ei ole lubatud kasutada laeval mitteärilisel otstarbel peetaval lõbusõidul.


Vedelkütuse erimärgistamise seaduse tähenduses ei käsitleta mootorsõidukit ning vee- ja raudteesõidukit liiklusseaduse mõistes.


Eeltoodud muudatusest tulenevalt hakkab vedelkütuse erimärgistamise seadus kehtima 1. jaanuarist 2012. a. Maksu- ja Tolliamet juhib seega tähelepanu asjaolule, et firmad, mille tegevusvaldkonnad ei näe ette eriotstarbelise kütuse kasutamist, peaksid lõpetama selle kütuse kokkuostmise lähtuvalt iga kuu kuluvast kütuse kogusest. Soovitav on seda teha juba enne tähtaega, et ei tekiks probleeme sujuval üleminekul tavakütuse kasutamisele.

Lugupidamisega
Anne Osvet
Maksu- ja Tolliamet
avalike suhete juht
676 2108
5303 1228

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele