Haapsalu linn saab riigigümnaasiumi

Sisestatud: 14.12.2010

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning Haapsalu linnapea Urmas Sukles allkirjastasid täna kokkuleppe, mille alusel asutatakse Haapsallu niinimetatud puhas riigigümnaasium ehk üksnes gümnaasiumiklassidega gümnaasium.Eesmärgi saavutamiseks ühendatakse Haapsalu linna üldhariduskoolide gümnaasiumiosad üheks õppeasutuseks, milles on kõik kvalifikatsiooninõuetele vastavad õpetajad, kuni kuus õppesuunda ning piisav arv valikkursusi, mis annab õpilastele suurema võimaluse kujundada endale individuaalne õppekava. Asutatava kooli õppekava valmib ministeeriumi, Haapsalu linna ja riigigümnaasiumi koostöös.

Riigigümnaasiumi tarbeks võõrandab Haapsalu Riigi Kinnisvara AS-le Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi kinnistu, hoone korrastamiseks on riigil kavas kasutada saastetasu kvoodimüügi eest saadud raha. Töö uues õppeasutuses peab algama hiljemalt 1. septembril 2013. aastal. Ümberkorraldamise ajal gümnaasiumiastmel õppinud õp ilased saavad õpinguid jätkata riigigümnaasiumis ning valitud õppesuunal.

Täna sõlmitud leppe aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haapsalu linna vahel sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll koolivõrgu korrastamiseks ning Haapsalu linnavolikogu otsus riigigümnaasiumi asutamise kohta.

Tänaseks päevaks on juba otsustatud rajada riigigümnaasium Viljandi linna. Koostöös ministeeriumiga on koolivõrku korrastava otsuse langetanud Sillamäe linn, kus praeguste üldhariduskoolide gümnaasiumiosade baasil asutatakse üksnes gümnaasiumiklassidega munitsipaalgümnaasium.

Pildid allkirjastamisest: http://www.hm.ee/galerii/index.php?action=showgal&cat=38

Asso Ladva
kommunikatsioonibüroo konsultant
735 0153

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele