Eestirootslaste uut kultuurinõukogu juhib Ülo Kalm

Sisestatud: 13.12.2010

Reedel, 10. detsembril kogunes oma esimesele istungile eestirootslaste kultuuromavalitsuse juhtorgan Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu.

Kultuurinõukogu valis viieliikmelise juhatuse ja juhatuse esimehe, kelleks sai Ülo Kalm. Lisaks valiti juhatusse Jana Stahl, Kai Tennisberg, Margaret Hammerman ja Uile Kärk-Remes.  

Kultuurinõukogu juhatuse esimees on ühtlasi ka kultuurinõukogu esimees. Kultuurinõukogu aseesimeheks valiti Sven Salin.   

21-liikmelise Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu valimised toimusid 19.-21. novembril Eestis ja Rootsis. 

Valimisõigust kasutas 57 protsenti ehk 260 valimisnimekirja kantud 455 inimesest. Kultuurinõukogu valitakse kolmeks aastaks. 

Esimesel Eesti iseseisvusperioodil eestirootslased seadusega lubatud kultuurautonoomiat ei loonud, sest kompaktselt koos elades oli nende keel ja kultuur kaitstud teiste õigusaktidega. Praegusel ajal on hajali elavate eestirootslaste jaoks kultuuromavalitsusel oluline tähtsus oma keele ja kultuuri hoidmisel ning edasiviimisel. 

Vaata lisaks: www.eestirootslane.ee   
Lisainfo:
Ülo Kalm
Rootsi Vähemusrahvuse Kultuurinõukogu Eestis, esimees
tel: 505 0632

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele