Vabariigi Valitsus kinnitas kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava (KOIT) perioodiks 2009- 2012

Sisestatud: 30.12.2009

Vabariigi Valitsus kinnitas kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava (KOIT) perioodiks 2009- 2012, millega toetatakse alljärgnevaid Läänemaa projekte: - Uuemõisa lastepäevahoid, taotleja Ridala vald, summas 7 250 000 krooni; - Sutlepa Vaba aja keskuse ehitus, taotleja Noarootsi vald summas 5 297 128 krooni; - Multifunktsionaalse keskuse rajamine Risti Põhikooli hoonesse, taotleja Risti vald summas 7 274 669 krooni - Hullo multifunktsionaalse teeninduskeskuse ehitamine, taotleja Vormsi vald summas 5 142 500 krooni. Kullamaa valla projekt Kullamaa multifunktsionaalse huvikeskuse loomine summas 8 000 277 krooni arvati reservprojektide nimekirja. Reservprojekti on võimalik toetada juhul, kui eespool nimetatud kavas olevad projektid viiakse ellu odavamalt, kui esialgselt planeeritud.

SISEMINISTEERIUM
Pressiteade nr 244
29. detsember 2009
KOIT kavaga suunatakse regionaalseteks investeeringuteks 443 miljonit krooni

Valitsus kinnitas teisipäevasel, 29. detsembri istungil kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava (KOIT) perioodiks 2009- 2012  kogusummas 443 miljonit.


Valitsuse korraldusega kinnitatud investeeringutoetuste kavas on seekord kokku 39 projekti, milleks saab perioodil 2009-2012  taotleda struktuuritoetust Euroopa Regionaalarengu Fondi kohalike avalike teenuste arendamise meetmest.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on euroraha kohalike elanike elukeskkonna arendamisel suureks abiks, aidates samal ajal kaasa ka majanduse elavdamisele. Seekord saavad KOIT kavast toetust 11 kooli 195 miljoni, 11 lasteaeda 111 miljoni ning 3 sotsiaalhoolekande objekti ligi 22 miljoni ulatuses. Samuti toetati 14 kultuuri- ja vaba aja veetmise objekti kokku 114 miljoni krooniga.

„Lisaks sellele, et lapsed saavad uue lasteaia, on oluline ka see, et kõikide kavas toodud projektide elluviimine annab paljudele inimestele tööd,“ lisas Kiisler.

Kava järgi toetatakse fondist kokku 39 projekti Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Valga ja Võru maakondades kogusummas 443 005 269 krooni. Saare maakonna projektid jäävad esialgu ootele KOIT kava reservnimekirja kuni selgub, millises summas saab kasutusele võtta eelmise perioodi projektide odavnemise arvelt vabanevaid vahendeid.

Valitsuse poolt kinnitatud kava sisaldab kokku 38 reservprojekti maksimaalse toetussummaga 463 367 041 krooni. Juhul, kui meetme raames toetatavatest projektidest vahendeid vabaneb, suunatakse need sama maakonna reservprojektidesse.

Kinnitatud KOIT kava ei sisalda Harju, Järva, Tartu ja Viljandi maakondade eelistusnimekirja. Nende maakondade poolt esitatud projektide osas on menetlus viibinud taotlejatelt laekunud vaidlustuste tõttu, mille tulemusel vajab osa projekte täiendavat hindamist.  KOIT kava kehtestatakse seega mitmes etapis, et ülejäänud 11 maakonda saaksid oma projektidega kiirelt edasi minna sõltumata osade projektide menetlusaja pikenemisest.

Perioodil 2007-2013 saab Eesti Euroopa Regionaalarengu Fondist regionaalarengu programmidele toetust kokku rohkem kui 6 miljardit krooni, millest ligi 2,25 miljardit krooni on mõeldud kohalike avalike teenuste arendamiseks.

Perioodi 2007-2010 KOIT kava raames on eraldatud 121 projektile Euroopa Liidu struktuurifondidest toetusvahendeid kokku 1,67 miljardit krooni. Lõpetatud või töös on juba 93 erinevat projekti, mille tulemusel saab uue väljanägemise hulk lasteaedu, koolimaju, kultuurikeskusi ja hoolekandeasutusi.

Investeeringutoetuste kava jõustub valitsuse korralduse kinnitamisel. Seejärel esitatakse kavasse kantud projektide osas taotlused Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS).


Avalike suhete osakond:
Osakonnajuhataja kt Anne-Maarja Olei – tel: 6125032; 53329079; anne-maarja.olei@siseministeerium<mailto:anne-maarja.olei@siseministeerium.ee>
Pressinõunik Kristina Kareva - tel: 6125227; 5256542; kristina.kareva@siseministeerium.ee<mailto:kristina.kareva@siseministeerium.ee>
Pressinõunik Kristel Tuul – tel: 6125031; 5054231; kristel.tuul@siseministeerium.ee<mailto:kristel.tuul@siseministeerium.ee>

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele