MTÜ Lääne-Eesti Turism

Sisestatud: 21.12.2009

MTÜ Lääne-Eesti Turism (LET) loodi 15.veebruaril 2008.a. Asutajateks on Saaremaa OVL (SOL), SA Pärnumaa Turism, MTÜ Hiiumaa Turismiliit ja MTÜ Läänemaa Turism. Seoses Saaremaa maakondiku turismikatusorganisatsiooni tekkega toimus käesoleva aasta keskel liikmevahetus – liikmeks astus MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus SOLi asemele.

Organisatsioon koosneb üldkoosolekust (4 esindajat igast maakonnast) ja 4-liikmelisest juhatusest, kes koordineerib tegevjuhi tööd. Organisatsiooni eesmärgiks on Lääne-Eesti turismiasjaliste kogukonna huvide eest seismine ja heaks tegutsemine. Põhitegevuseks on koordineerida ja edendada turismialast koostööd ning turismimajandusele vajalikku keskkonda Lääne-Eestis.

2008.a. on olnud sisseelamise aasta, kuid 2009 on see-eest ühtsuse leidmise aasta. LET sai 2009.a. jaanuaris regionaalset toetus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) meetme “Regionaalsete turismiorganisatsioonide finantseerimise” kaudu. Toetus andis tõuke koostöövajaduse ja vormide väljaselgitamiseks, mistõttu esmajoones pühenduti regiooni ühisosa leidmisele. Koostati raamdokument ja
tegevuskava, mis annab juhised, mis tasanditel ja kuidas regiooni arendatakse. On peetud tuliseid vaidlusi, mis on regiooni roll. Taolised läbirääkimised süvendavad regiooni mõtekust ja vajadust veelgi enam.

2009.a. viidi EASi toetuse raames ellu järgmised tegevused: organisatsiooni töötajate keele- ja arengukoolitused, maakondlike infopäevade läbiviimine, õppereisi korraldamine, kodulehekülje
tegemine, mapi kujundamine ja trükkimine, logo ja tunnuslause koostamine, raamdokumendi koostamine, koostöö arendamine EASiga ja teiste regioonidega.

Lisaks organisatsiooni ja selle tegevuste tutvustamisele on tehtud nii mõndagi muud.

2.aprillil tegi LET ettekande Peterburis EASi poolt korraldatud Peterburi reisikorraldajatele ja edasimüüjatele suunatud hooajaeelsel infoseminaril, kus osales 80 Peterburi turismifirmat. Saadud kontaktid on väga heaks abimaterjaliks turundustegevuste planeerimisel ja suhete arendamisel. Koostöös Saaremaa ja Pärnumaaga korraldati piiriüleseid üritusi Lätis ja Leedus seoses nendes riikides toimuvate messidega, et saada suuremat kõlapinda. Ühiselt on jagatud maakondade materjale välisriikidesse ja osaletud messil Mardilaat.

LETi kui tugevat koostööpartnerit on kaasatud EAS Turismiarenduskeskuse Nõukoja töösse, loodusturismi töögruppidesse ja Eesti kui reisisihi tegevuste planeerimise töörühma.

Koostöö EASiga väljendub ka mitmete seminaride ühiskorraldamises. 9.-10.septembril toimus Lääne-Eesti turismiturunduskoolitus regiooni turismiasjalistele välja selgitamaks ühised tegevused regiooni
turundamisel. 4. detsembril toimus regioonide (Lääne-Eesti, Põhja- Eesti, Lõuna-Eesti) ühisseminar „Turismi arendamine ja turundamine tegioonides – mida riik ootab regioonilt ja mida regioon ootab riigilt?” Seminari eesmärk oli teada saada, missuguseid ühistegevusi regioonides tehakse, vältida dubleerivaid tegevusi, õppida üksteiselt, arutada üheskoos regionaalsest ja regioonideülestest koostöövõimalustest ning koostöövalmidusest.

Käesoleva aasta sügis tõi aga rõõmusõnumeid projekti maailmast. LET osaleb projektis “Agora 2.0 –HeritageTourism for increased BSR Identity”, mille eesmärk on edendada Läänemere regiooni
pärandkultuuri. Antud projekti raames on Lääne-Eesti regioon esindatud 7-8 välismessil, muuhulgas valmib ühistrükis, tehakse külastajate mobiilpositsioneerimisuuring, edendatakse kodulehekülge ning
korraldatakse erinevaid seminare.

MTÜ Lääne-Eesti Turism:
Nele Sõber
Annely Kesküll
Ingrit Kera
Ly Kaups
Merit-Rin Arro
Villi Pihl

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele