Maavalitsuses avati riigihanke pakkumused

Sisestatud: 16.12.2009

Lääne maavanema poolt moodustatud riigihanke “Avalik liinivedu Lääne maakonna bussiliinidel liinigruppides nr 1, nr 2 ja nr 3” komisjon avas reedel pakkujate juuresolekul tähtajaks esitatud pakkumused.

Kolmele liinigrupile esitas pakkumuse üheksa transpordiettevõtet üle Eesti, paljud neist kõigile kolmele liinigrupile. Esimese liinigrupi liine, mis hõlmavad enamjaolt Haapsalu linna ja Vormsi saare bussiliine, soovivad alates 1. juulist 2010 teenendada üheksa vedajat. Teise liinigruppi kuuluvaid liine, mis läbivad Põhja-Läänemaad ja Haapsalu lähiümbrust, soovivad teenendada kaheksa firmat ning kolmandasse liinigruppi kuuluvatel, enamjaolt Lõuna-Läänemaa bussiliinidel, soovis vedusid teostada kuus pakkkujat.

Pakkumuste avamise juures viibijatele sai teatavaks kõikide pakkujate poolt pakutud liinikilomeetri maksumus, mis on pakkuja edukaks tunnistamise otsustamisel määrava, s.o 90% tähtsusega. Ülejäänud (10% osatähtusega) on riigihanke täitmiseks kasutatavate busside keskmine vanus.   

2010. a alguses saab komisjon uuesti kokku, et kontrollida pakkumuste ja pakkujate kvalifitseerumise vastavust hankedokumentide ja hanketeate tingimustele. Hiljemalt aprillis 2010 teeb riigihanke komisjon otsuse pakkumuste edukaks tunnistamise kohta kõigis kolmes liinigrupis. Uutel tingimustel sõlmitud avaliku teenindamise lepingute alusel teostatkse bussivedusid alates 1. juulist 2010 kuni 2017. aastani.

Lisainfo:
Merle Mäesalu
Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
Lääne Maavalitsus
tel: 472 5615
GSM: 517 1704
e-post: Merle.Maesalu@lmv.ee

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele