Haridus- ja teadusminister tunnustas noorsootöö arendajaid

Sisestatud: 14.12.2009

Alates 2006. a tunnustab haridus-ja teadusminister igal aastal noorsootöö valdkonda märkimisväärselt arendanud organisatsiooni ja noorsootöö tegijat. Tunnustusüritus on ellu kutsutud väärtustamaks noorsootöötaja kutset ning juhtimaks avalikkuse tähelepanu olulisematele projektidele ja organisatsioonidele, mis on aasta jooksul mõjutanud noorsootöö arengut.

10. detsembril tunnustas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas Tallinnas Kadrioru lossis 2009. aastal enim noorsootööd arendanud tegijaid ja organisatsioone.

Käesoleval aastal pälvisid ministri tunnustuse MTÜ Noorsooühing Rõuge Noorteklubi noorte tööpuuduse leevendamisele suunatud tegevuse ja noortele info vahendamise, sh Rõuge Noorte Tööbörsi lehekülje loomise eest; SA Õpilasmalev ja SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo projekti MAlgatus elluviimise, sh võimaluse loomise eest loominguliste noortealgatuste teostamiseks ja noorte aktiivse osaluse toetamise eest kohaliku kogukonna tasandil; MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant maanoortele arendavaks tegevuseks tingimuste loomise ning noorte kaasamise eest otsustusprotsessidesse ja ühingu noortesuuna arendamisse; MTÜ Eesti Seksuaaltervise Liit 15-aastase tegevuse eest noorte tervise alalhoidmiseks ja tervislike käitumisharjumuste kujundamiseks, sh seksuaal- ja reproduktiivtervise ning pereplaneerimise alase teabe vahendamise, noorte nõustamiskeskuste tegevuse arendamise ja noorte nõustamise eest ning Eesti Kunstimuuseum noortele suunatud haridusprogrammide väljatöötamise ja kunstiprojektide läbiviimise eest, tingimuste loomise eest kunstialaste teadmiste ja oskuste omandamiseks mitteformaalse õppe keskkonnas.

Maakonnast saab igal aastal pidustusest osa 6 inimest. Lääne Maavalitsuse noorsootöö nõuniku nimetada on kaaslased, kes kuuluvad maakonna esindusse tunnustusüritusel. Nende panus ja abi  maakonna noorsootöö arengusse peab olema tuntav ja nähtav. Ülle Lass tegi hea koostöö tulemusena 2009. aastal ettepaneku üritusest osa saada Läänemaa noortekogu presidendil Rael Kivilool, Läänemaa noortekogu fännklubi liikmel ja Läänemaa Noorteportaali tehnilisel tugiisikul Kaspar Ojasool, Ridala Vallavalitsuse tublil noorsootöö eestvedajal Urve Sarapikul (kelle juhtida oli ka veebruaris avatud Panga küla noortekeskuse projekt), Haapsalu Noorte Huvikeskuse noorsootöötajal Reelika Enderil (kes aitab vedada maakondliku ANK-päeva projekti) ja Haapsalu politseijasokonna noorsoopolitseinikul Anneli Katkosilt´il (maavalitsusega koostöös veetakse noorte õppefilmi projekti "Ole puhas"). 

Parimaid noorsootöö edendajad tunnustatakse juba neljandat aastat. 2007. aastal tuli tunnustus ka Läänemaale. Läänemaa Noortekogu sai auhinna aktiivse ja koostöörohke tegutsemise eest Lääne maakonnas.

Ülle Lass
Lääne Maavalitsus

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele