ELi noorsoopoliitika uus ajastu

Sisestatud: 14.12.2009

Euroopa Ühenduste Komisjon võttis vastu uue Euroopa Liidu noorsoopoliitika strateegia järgmise kümnendi jaoks.

Uus strateegia "Noored - investeerimine ja mobiliseerimine" tunnistab, et noored on praeguses majandus- ja finantskriisis üks haavatavamaid ühiskonna rühmi. Uus strateegia hõlmab meetmeid peamistes noori puudutavates poliitikavaldkondades, nagu haridus, tööhõive, loovus ja ettevõtlikkus, sotsiaalne kaasamine, tervis ja sport, kodanikuaktiivsus ja vabatahtlik töö. Rõhutatakse ka noorsootöö tähtsust ning tõhustatakse meetmeid, et noorsoopoliitikat ELi tasandil paremini rakendada.

Käinas 12.-13. detsembril 2009. aastal kogunenud noored ja noorsootöötajad arutlesid esimese piirkonnana dokumendi üle. Osalesid Viljandi- Hiiu- ja Läänemaa esindused. Läänemaad esindasid neli noormeest Haapsalu Wiedemanni Gümnaasiumi õpilasesindusest ja Ülle Lass Lääne Maavalitsusest.

Esimesel päeval pühenduti EL noortepoliitika tulevikustrateegia tutvumisele ja lahtimuukimisele. Räägiti, kuidas sünnivad otsused ja kuidas need igapäevaselt mõjutavad noori. Avati poliitikate kujunemise protsessi ja vaadati selle erinevaid osapooli. Päeva lõpuks püüti kujundada arvamus ja reaalne pilt sellest, mis on rakendamiseks reaalne ja mis mitte.


Pildil koolitaja Hannes Sildnik kommenteerimas ühe töögrupi tulemust.

Seminari teine päev keskendus eesmärgile luua osalejate abiga praktiliselt kasutatava teavitusvahendi kontseptsioon - noorte endi poolt teistele noortele loodud mäng.

Taolisi kokkusaamisi on üle Eesti tulemas veel kolm. Piloodina toimunud kokkusamaine andis edaspidisteks kohtumisteks palju õpetust ka läbiviijatele.


Ülle Lass
Lääne Maavalitsus

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele