Turismi koostööseminar

Sisestatud: 02.12.2009

Olete kutsutud osalema Euromaja MTÜ poolt koordineeritavas rahvusvahelise projekti avakonverentsil 15.- 16. detsembril Thalasso Spa Fra Mare Promenaadisaalis Haapsalus.

Koht: Ranna tee 2, Paralepa Haapsalu (vt http://www.framare.ee/)
Aeg: 15. detsember ja 16. detsember 2009. Algusega kell 12:00 ühise lõunaga
Töökeeleks on inglise keel.
Projektiga saate tutvuda ka  kodulehel http://www.quadruplehelix.eu/

Vajalik on eelnev registreerumine 7. detsembriks tel 47 33 464 või turism@westest.ee (kohtade arv on piiratud). Osalemine on tasuta.

Korraldajad pakuvad ettevõtjatele võimalust oma toodete tutvustamiseks konverentsi ajal. Selleks paigaldatakse (vajadusel) konverentsiruumi ette väikesed lauad. Soovikorral saab seal levitada ka infokirju, trükiseid jm. 

Kui on soovi seda võimalust kasutada kontaktide loomiseks ja end rohkem tutvustada, siis palun ka sellest märku anda hiljemalt 7. detsembriks allakirjutanu kontaktidele.
Ingrit Kera
juhataja
Läänemaa Turism MTÜ
Karja tn 15, 90502 Haapsalu
Tel 52 18963, 47 33464/faks 47 33248

________________________________________

Projekti taustast...

Projekti võib kaudselt pidada varasemate Euromaja MTÜ jt toimetajate koordineeritud koolitus- ja ettevõtlusprojektide jätkutegevuseks (aastatel 1999-2001).

Projekti tegevustest ja tulemustest....

Kesk-Läänemere programmi projekti Quadruple eesmärgiks on arendada ja tugevdada Läänemere piirkonda stimuleerides turismisektori klastreid ja arendada uuenduslikke tugimeetmeid turismisektori mobiilsides, naisettevõtjate sotsiaalses võrgustumises ja soolises mainstreamingus. Quadruple kombineerib ettevõtjatele suunatud tegevusi ning innovaatikat turismisektoris tegevustega, mis on suunatud piirkonna partneritele, turismi ja ettevõtlusega tegelejatele ning otsustajatele.

Juhtpartneriks on  Norrtälje Kommuun (Rootsi), Partneriteks on : Stockholm Maavalitsus (Rootsi), BalticFem (Rootsi), Kuninglik Tehnoloogia, Tootmise ja Juhtimise Instituut (Rootsi), Åbo Akadeemia Ülikool (Soome), Eurohouse (Eesti), Läänemaa Turism (Eesti), Foundation Saaremaa Ülikoolide Keskus (Eesti).

 

Eesmärgid:

Toetada naisettevõtlust ja innovaatilisust, seda eriti kaasaegse mobiilside abil.

l  Stimuleerida ettevõtlust ja äri edendamist läbi võrgustikusuhtluse ja rahvusvahelise koostöö.

l  Arendada ja positsioneerida turismisektorit.

l  Algatada klaster-protsesse põhirõhuga loomingulistele sidemetele turismisektori ja IT vahel.

l  Analüüsida poliitikaid ja programme, mis suunatud ettevõtluse innovatsiooni, klastrite edendamisele ning turismile soolise perspektiivi mõistes.

l  Edasi arendada soolise mainstreamingu metoodikaid klasterite ja innovaatikasüsteemide tarbeks.

l  Edendada teadmiste vahetust ja koostööd tegijate vahel Läänemere piirkonnas.


Tegevused
• Uuring
• Kogemuste vahetus
• Klastrite nõustajate koolitus
• Koolitusprogrammi koostamine
• Arenguprogrammi koostamine
• Turismisektori võrgustiku arendamine
• Soolise võrdõiguslikkuse perspektiivsete klasterinitsiatiivide koostamine
• Tööriistakasti koostamine
Kvantitatiivsed tulemused

* Hästi funktsioneeriv rahvusvaheline võrgustik konsultatsiooni-koolituskeskuste (naiste), omavalitsuste ning ettevõtjate vahel turismisektoris.

* Arenguprogramm ettevõtjatele ja innovaatoritele turismisektoris (igast riigist 20 osalist)

* Hästi funktsioneeriv piirkondadevaheline ettevõtjate võrgustik

* Koolitusprogramm klastrite nõustajatele/koolitajatele, rõhuga soolise võrdsuse klastritele turismisektoris 20 osalejale igast riigist

* metoodikakogum (box) näidetega strateegiast, töökogemustest ja töövahenditest koos soolise võrdsuse klastrite ja innovatsioonisüsteemiga. 


Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele