Raamat Martna koolijuhataja Jüri Aguraiujast

Sisestatud: 04.06.2009

Valminud on raamat, et jäädvustada kunagise armastatud Martna koolijuhataja Jüri Aguraiuja mälestust. Plaane pidades jõuti otsusele püstitada Aguraiuja hauale täiendav tähis ning koostada väike voldik Jüri Aguraiuja elust.

Tehti korjandus ja väga paljude Aguraiuja endiste õpilaste ja teiste annetajate toel valmibki mälestuskivi, mille avamine toimub 23. juunil Martna kalmistul Jüri Aguraiuja haual.

Voldiku koostamise käigus kogunes palju materjali. Sellest kasvas välja väike brošüür, mis koosneb kolmest osast.


I osas on Jüri Aguraiuja elulugu. Lühiülevaade tema esivanematest, perest, kooli- ja tööaastatest. Teatavasti Aguraiuja lasti maha 1941.a. augustis Martna kooli õuel.

II osas on antud lühiülevaade Martna kultuuri- ja seltsielust, koolist, arstipunktist, politseist, majanduselust. Seda kõike 1920-test  aastatest kuni 1940.a, just sellest ajast, mil Jüri Aguraiuja töötas Martna algkooli juhatajana.

III osas on kõige mahukam - mälestused Jüri Aguraiujast. Selles on meenutused Aguraiuja tütardelt, endistelt õpilastelt ja Läänemaa kirjamehelt Harri Jõgisalult, kes õpetas Martna lapsi peale Aguraiuja hukkumist.

Raamatu lõpus on nimekiri lahketest annetajatest, kelle toel sai valmis Aguraiuja mälestusmärk. Raamat on illustreeritud paljude fotode ja dokumentidega Jüri Aguraiujast, Martna koolist ja seltsielust
Raamatu koostajad on Oskar Sarapik, Vilma Strauss ja Rait Talvoja.

Rait Talvoja

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele