Läänemaa Omavalitsuste Liit 

Läänemaa Omavalitsuste Liit (LOVL) on asutatud 4. juunil 1992. a 13 omavalitsuse – Haapsalu linna, Hanila, Kullamaa, Lihula, Martna, Noarootsi, Nõva, Oru, Ridala, Risti, Taebla ja Vormsi valdade ning Lihula alevi esindajate poolt.

Vastavalt põhikirjale on LOVL eesmärkideks maakonna kohalike omavalitsuse üksuste ühistegevuse kaudu:
  • maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine; 
  • maakonna kultuuritraditsioonide säilitamine ja edendamine; 
  • maakonna ja oma liikmete esindamine ja oma liikmete ühiste huvide kaitsmine; 
  • maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö edendamine; 
  • liikmetele seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks paremate võimaluste loomine. 
Läänemaa Omavalitsuste Liidu büroo asukoht:
Lihula mnt 12, 90507 Haapsalu
Tel: 514 9143 
e-post: lovl@lovl.ee
Koduleht www.lovl.ee
Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele