Sihtasutusest


2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Oma tegevusega aitame kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Selleks toetame ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arengut. Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

Missioon: 

Ehitame eduka Eesti.

Pikemaajalisem mõõdetav eesmärk:

Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud 2020. aastaks kahekümne parima riigi hulka1.

 
EASi eesmärgid aastatel 2014-2017
 
EASi klientide ekspordimaht3,5 miljardit eurot
EASi klientide loodud lisandväärtus2 miljardit eurot
EASi klientide teadus- ja arendustegevuste kulutuste maht50 miljonit eurot
EASi abil Eestisse toodud välisinvesteeringud on loonud2 000 uut töökohta ning investeerinud 250 miljonit eurot
Turistide ööbimised prioriteetsetelt sihtturgudelt kasvavad7,5 protsenti

1Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2014. aastal 29. kohal.

Eesti liitumise järel Euroopa Liiduga sai EAS üheks Euroopa Liidu struktuurifondide rakendusüksuseks Eestis. ELi rahastamisperioodil 2007-2013 on kokku rohkem kui 3,4 miljardit eurosest (53 miljardi kroonisest) struktuuriabist Eestile EASi rakendada 784 miljonit eurot (12 miljardit krooni). ELi uuel, 2014-2020, rahastamisperioodil on struktuurifondide eelarve 3,5 miljardit eurot, millest EASi rakendada on 588,1 miljonit eurot. 

 Vaata lähemalt: 
http://www.eas.ee/et/

 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele