Ülevaade Läänemaa ettevõtlusest


1. jaanuari 2012 a seisuga oli äriregistris registreeritud 2685 Läänemaal asuvat äriühingut, sh 1013 füüsilisest isikust ettevõtjat.

37% ettevõtete koguarvust on registreeritud Haapsalu linnas, 14,5% Ridala vallas ning 9,7% Lihula vallas.

 Jätkuvalt toimub väikeettevõtete liitumine, otsitakse välisturge ja uusi turunišše.  Läänemaa ettevõtetest ca 95% olid alla 10 töötajaga, vaid ühes Läänemaa ettevõttes töötas rohkem kui 250 inimest ning 17-s oli 50-249 töökohta ja 83-s 10-49 töötajat.

Läänemaale olulisemateks ning rahvusvahelisele ja Eesti turgudele tootvateks suuremateks tööhõivet tagavateks ettevõtlusvaldkondadeks on puidu-, toiduainete-, kergetööstus ning puhkemajandus ja kuurort. Läänemaa atraktiivsus ja teadvustamine seostub eelkõige turismi ja kuurortlinna mainega. Siseturule orienteeritud ettevõtlusvaldkondadest on tööhõive osakaalu tõttu suurim osatähtsus hulgi- ja jaekaubandusel.

Läänemaa arengu jaoks on oluline nii traditsiooniliste tööstusharude areng kui ka uuemate tööstusharude osakaalu tõstmine.

31.12.2011 seisuga oli Läänemaal registreeritud töötuid 852, samas 2010 aasta lõpu seisuga koguni 1194.

Cynne Põldäär
ettevõtluskonsultant
Läänemaa Arenduskeskus
E-post:
cynne@lak.ee   

 


 

Sündmuste kalender
Kõik kategooriad
Oota!
Tagasiside toimetusele